ภาพรวมโครงการ

ลูกค้า : Canon Marketing (Thailand)

บริการ : ระบบโครงสร้างพื้นฐาน เซิร์ฟเวอร์

ด้วยบริการตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์และการจัดการของเรา เรามีการปรับปรุง และ ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์ เป็นเวลา 24/7

ความเป็นมาของโครงการ

บริษัท แคนนอนมาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ต่อจากนี้เรียกว่า CMT) ใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น การแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ และการดำเนินการตามแคมเปญกิจกรรมต่างๆ  การจัดการเซิร์ฟเวอร์เสถียรเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นของเซิร์ฟเวอร์

CMT มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการเซิร์ฟเวอร์เพื่อให้บริการมีเสถียรภาพมากขึ้นด้วยการใช้บริการตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์และการจัดการของเรา เรามีการปรับปรุงและดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์เป็นเวลา 24/7

งานของเรา

นอกเหนือจากการตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์และการแก้ไขปัญหาแล้ว ยังมีการบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์ขั้นพื้นฐานโดยช่างผู้ชำนาญของเรา

การออกแบบ / การกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์

ออกแบบและกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต

การตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์

การตรวจสอบเซิร์ฟเวอร์  24/7

การแก้ไขปัญหา

การสนับสนุนด้านเทคนิคในไซต์ / โดยการเชื่อมต่อระยะไกล (remote)

การบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์

อัพเกรดแอพพลิเคชั่นเซิร์ฟเวอร์, การสำรองข้อมูล

ความปลอดภัยของเซิร์ฟเวอร์

ตรวจสอบและจัดการกับช่องโหว่ของเซิร์ฟเวอร์

รายงาน / ตอบคำถาม

รายงานประจำ, ตอบคำถามทางเทคนิคจาก CMT

ด้วยเหตุนี้จึงเป็นไปได้ที่จะตรวจพบปัญหาในช่วงต้นและตอบสนองต่อทันทีเมื่อมีความผิดพลาดเกิดขึ้น