GA4 Implementation + Data Visualization Support

เราให้คำปรึกษา และติดตั้ง Google Analytics 4 (GA4) ให้พร้อมสำหรับใช้งาน รวมถึงการแสดงรายงาน โดยเชื่อมต่อกับ Looker Studio

[ บริการ GA4 ]

GA4 เป็นเครื่องมือวิเคราะห์เว็บที่รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน GA4 แตกต่างจาก Google Analytics แบบเดิมตรงที่มีฟีเจอร์ใหม่ๆ มากมาย

ทีมผู้เชี่ยวชาญ GA4 ของเราจะช่วยเหลือคุณในการปรับใช้และกำหนดค่า GA4 บนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของคุณอย่างถูกต้อง และสร้างรากฐานเพื่อรวบรวมข้อมูลที่คุณต้องการ นอกจากนี้ เรายังให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องหลังการใช้งาน รวมถึงความช่วยเหลือในการเปลี่ยนการตั้งค่าการวิเคราะห์และการตีความข้อมูลตามความจำเป็น

รูปแบบการให้บริการมี 2 แผน

 1. Basic Plan
 2. Advanced Plan

1. การให้คำแนะนำ การสนับสนุนในการติดตั้ง และใช้งาน GA4 [ Basic Plan ]

 • Basic Plan
  • 1. สร้างพร็อพเพอร์ตี้ Google Analytics 4

   สร้างพร็อพเพอร์ตี้ GA4 ใหม่ในหน้าผู้ดูแลระบบ GA

  • 2. สร้างสตรีมข้อมูล

   สร้างสตรีมข้อมูลใหม่ในหน้าผู้ดูแลระบบ GA4

  • 3. ตั้งค่า Enhanced measurement

   เปิดการตั้งค่าเพื่อวัดเหตุการณ์ที่สามารถรวบรวมได้โดยอัตโนมัติ เช่น PV จำนวนการเลื่อน และคลิกขาออก เป็นต้น ไม่จำเป็นต้องมีการใช้งานเพิ่มเติม การตั้งค่าจะทำในหน้าผู้ดูแลระบบ GA4

  • 4. เริ่มการรวบรวมข้อมูล

   ติดตั้งแท็กการวัดผลและเริ่มการวัดผล GA4 โดยตั้งค่าแท็กบน GTM

  • 5. Google signals data collection

   เปิดในหน้าผู้ดูแลระบบ GA4 และคุณสามารถเริ่มวิเคราะห์รีมาร์เก็ตติ้งและการวิเคราะห์ข้ามอุปกรณ์ได้
   จำเป็นต้องเปิดเผยนโยบายส่วนบุคคลที่สอดคล้องกับ "นโยบายเกี่ยวกับคุณลักษณะการโฆษณาของ Google".

  • 6. เชื่อมโยงกับ Google Ads linkage/Acquisition of conversion data

   เชื่อมโยงกับ Google Ads (แนะนำ) และรับการแปลงข้อมูล
   ส่งออกไปยัง Google Ads ช่วยอำนวยความสะดวกในการเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณา

  • 7. BigQuery

   การตั้งค่าสำหรับการได้มาซึ่งข้อมูลในอดีตตั้งแต่เนิ่นๆ ส่งออกได้โดยการระบุโครงการ BigQuery ที่มีอยู่

  • 8. (ตัวเลือก) การตั้งค่าโหมดความยินยอม (เฉพาะเมื่อใช้เครื่องมือ CMP)

   เมื่อใช้โหมดยินยอม ผู้เข้าชมสามารถเลือกควบคุมการวัดของ GA4 ได้
   ฟังก์ชันนี้สามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อใช้เครื่องมือ CMP ที่เกี่ยวข้องบนไซต์ของลูกค้าเท่านั้น

2. การให้คำแนะนำ การสนับสนุนในการติดตั้ง และใช้งาน GA4 [ Advanced Plan ]

 • Advanced Plan
  • 9. สร้าง custom events

   ตั้งค่า custom events ตามที่ต้องการ

  • 10. ตั้งค่า Conversion events

   จากเหตุการณ์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ใน 9 ให้เพิ่มการตั้งค่าที่ใช้เป็น Conversion
   การตั้งค่า Conversion ช่วยให้คุณนำเข้าเป้าหมายไปยัง Google Ads ได้ด้วย

  • 11. <หลังเปิดตัว GA4>
   เชื่อมต่อไปยังผลิตภัณฑ์ Google Marketing Platform Products

   สามารถเชื่อมต่อไปยังผลิตภัณฑ์โฆษณาอื่นที่ไม่ใช่ Google Ads, ผลิตภัณฑ์ GMP เช่น Google Optimize

[ การให้คำแนะนำ และสนับสนุนการใช้งาน Looker Studio Support สำหรับรายงานการวิเคราะห์ขั้นสูง ]

Looker Studio เป็นเครื่องมือวิเคราะห์และจัดการข้อมูลธุรกิจ (BI tool) ที่จะช่วยให้คุณวิเคราะห์และแสดงข้อมูลเป็นภาพเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ Looker Studio ช่วยให้เห็นภาพข้อมูลที่ซับซ้อนและรวมศูนย์ข้อมูลการวิเคราะห์ที่ใช้ร่วมกันได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้สมาชิกแต่ละคนในทีมสามารถวิเคราะห์ข้อมูลเดียวกันและสร้างความตระหนักในการค้นพบปัญหา แสดงภาพปัญหาทางธุรกิจ และกำหนดสมมติฐานในการแก้ปัญหา

นักวิเคราะห์ของเราจะรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับธุรกิจของคุณ และสร้างรายงานที่สามารถวิเคราะห์และแสดงภาพโดยใช้ Looker Studio นอกจากนี้ เรายังให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยคุณปรับปรุงรายงานและตีความข้อมูลของคุณตามความจำเป็น

ต่อไปนี้คือ แผนการสนับสนุนการใช้งาน GA4 และการสนับสนุนการทำงานของ Looker Studio สำหรับการวิเคราะห์

GA4 Implementation
Basic Plan

รายละเอียด

 • กำหนดรายละเอียดต่างๆ ของ GA4/GTM และเว็บไซต์
 • กำหนดโครงสร้าง GA4/GTM
 • ตั้งค่า GA4/GTM
 • ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด
 • ตัวเลือก มีเจ้าหน้าที่เทคนิคให้คำปรึกษา หลังจากเริ่ม measurement

รายการที่ต้องส่ง

 • แผนโครงสร้าง GA4/GTM
 • รายละเอียดการตรวจสอบ ( Verification )

GA4 Implementation
Advanced Plan

รายละเอียด

 • กำหนดรายละเอียดต่างๆ ของ GA4/GTM และเว็บไซต์
 • แบบประเมินความต้องการของลูกค้า
 • กำหนดโครงสร้าง GA4/GTM
 • ตั้งค่า GA4/GTM
 • ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด
 • ตัวเลือก มีเจ้าหน้าที่เทคนิคให้คำปรึกษา หลังจากเริ่ม measurement

รายการที่ต้องส่ง

 • สรุปรายละเอียดแบบประเมินความต้องการของลูกค้า
 • แผนโครงสร้าง GA4/GTM
 • รายละเอียดการตรวจสอบ ( Verification )

Looker Studio
support for analysis

รายละเอียด

 • สรุปความต้องการ และ โครงสร้าง
 • สร้างโดย Looker Studio
 • ตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด

รายการที่ต้องส่ง

 • แบบประเมินความต้องการของ Looker Studio
 • แผนโครงสร้าง Looker Studio
 • แดชบอร์ด Looker Studio

ขั้นตอนการดำเนินการของ GA4 implementation

รายการ Basic Plan Advanced Plan
ราคา (จำนวน 1 ครั้ง) 50,000 บาท 120,000 บาท
ระยะเวลาโครงการ 2 สัปดาห์ 6 สัปดาห์
Basic Measurement
Create Google Analytics 4 property
Create Data Stream
Set Enhanced measurement
Start Data collection
Google signals data collection
Google Ads linkage/Acquisition of conversion data
BigQuery links
Advanced Measurement
Create Custom Events
・Custom events
・Custom dimensions
・Conversions

・Up to 20 custom events
・Up to 20 custom dimensions
・Up to 10 conversions
Conversion Events Setting
Create GA4 Explore Report
*Based on events being set in GA4 project
Create Looker Studio Basic Report
*Based on events being set in GA4 project
Cookie Banner *ราคาพิเศษ
1. ติดตั้งและตั้งค่า  cookie banner บนเว็บไซต์
2. สแกนอัตโนมัติ 1 ครั้ง ต่อเดือน
*สัญญา 1 ปี
7,200 บาท
6,700 บาท
7,200 บาท
6,200 บาท
ตัวเลือก การสนับสนุนทางเทคนิค
・Fine adjustment of the measurement platform
・Understanding of analysis methods
10,000 บาท/ เดือน
ตัวเลือก Looker Studio Support for Advanced Analysis Report
ราคา (จำนวน 1 ครั้ง) 35,000 บาท
Requirement definition/structure
Created by Looker Studio (Advanced Reporting)
Data verification

เราสามารถจัดการได้ไม่เพียงแค่เว็บไซต์ของญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ครอบคลุมทั่วโลก รวมถึงอาเซียน ตลอดจนการสนับสนุนหลายภาษา