Offline Advertise

What is Offline Advertising ?

“การโฆษณา” เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับบริษัทเป็นอย่างมากเพื่อที่จะได้รับการยอมรับในวงกว้างของผลิตภัณฑ์และบริการ ซึ่งกลุ่มการตลาดไม่ควรละเลย

ปัจจุบันเรากำลังก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลอย่างเต็มตัว ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในรูปแบบใดก็ต้องพึ่งพาช่องทาง Social Media เพื่อสร้างตัวตนของธุรกิจให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มเป้าหมายขนาดใหญ่ ซึ่งในขณะเดียวกัน Traditional Media อย่างเช่น สิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ป้ายประกาศ ที่หลายคนกำลังมองข้ามก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าช่องทางเหล่านี้ยังคงอยู่ในชีวิตประจำวันของเราและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เช่นกัน

ข้อดีของการโฆษณาออฟไลน์ คือ สามารถเข้าถึงผู้คนได้จำนวนมาก และง่ายต่อการกำหนดเป้าหมาย ในระยะเวลาที่ผ่านมาการโฆษณาออนไลน์ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ทั้งนั้นการทำโฆษณาร่วมกันทั้งออฟไลน์และออนไลน์จะยิ่งเพิ่มประสิทธิผลอย่างวงกว้างได้มากขึ้นอีกด้วย

การเชื่อมโยงการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ

O2O marketing หรือ Online to Offline นักการตลาดหลายๆ คน ต้องคุ้นเคยกับโมเดลนี้เพราะเป็นการเชื่อมโยงช่องทางการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถวัดผลได้อีกด้วย

เช่น เราสามารถใช้ Influencer ในการโปรโมทสินค้าผ่านทางออนไลน์และพูดชักจูงแนะนำผลิตภัณฑ์รวมไปถึงให้ไปทดสอบด้วยตัวเองได้ที่หน้าร้านทุกสาขา ทำให้กระตุ้นการอยากทดลองสินค้าและไปเข้าชมหน้าร้านจนเกิดการซื้อ เป็นต้น

คุณมีปัญาเหล่านี้ไหม?

ต้องการสร้างจุดเด่นของแบรนด์ และเพิ่มการรับรู้แบรนด์แต่ไม่รู้จะทำอย่างไร

ต้องการให้ลูกค้าเข้าหน้าร้านมากขึ้น แต่ไม่รู้จะใช้วิธีไหนทำการโปรโมท

ต้องการทำการตลาดออฟไลน์ แต่ไม่รู้ว่าต้องใช้ช่องทางไหนให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด

ต้องการทำโฆษณาแบบออฟไลน์ร่วมกับออนไลน์ไปด้วยแต่ไม่มีทีมช่วยดูแล

ICOMM AVENU จะแก้ปัญหาเหล่านี้โดยการรับฟังปัญหาและเป้าหมายของคุณ และสนับสนุนด้านการตลาดที่มีประสิทธิภาพ!

หากดูจากภาพตอนนี้ในหลายๆ ธุรกิจก็ยังคงให้ความสำคัญกับสื่อโฆษณาแบบดั้งเดิม ถึงแม้อาจจะไม่ได้ลงเม็ดเงินมากเท่าเมื่อก่อน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสื่อโฆษณาแบบดั้งเดิมยังมีประโยชน์และส่งเสริมแบรนด์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

ตัวอย่างประเภทสื่อโฆษณา Offline

1. สื่อสิ่งพิมพ์

จุดแข็งของโฆษณาทางโทรทัศน์ก็คือ พวกเขาสามารถเข้าถึงผู้คนจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้นและมีผลให้ผู้ที่ได้อ่านสามารถรู้จักและจดจำแบรนด์

การทำการตลาดแบบดังเดิมสิ่งไม่ขาดไม่ได้เลยคือการลงโฆษณาในสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ใบปลิว แผ่นพับ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ร่วมกับการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ยกตัวอย่างเช่น การจัดกิจกรรมเดิน Troop ไปตามสถานที่ต่างๆ พร้อมการแจกสินค้าทดลองและโบรชัวร์สินค้า

สื่อสิ่งพิมพ์นี้เหมาะกับกลุ่มวัตถุประสงค์ไหน เหมาะกับการแนะนำผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ เนื่องจากมีความเร็วในการส่งข้อมูลสูง แต่ระยะเวลาการผลิตและต้นทุนอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหน่อยในการเริ่มต้น

2. โทรทัศน์

สื่อโฆษณาทางโทรทัศน์เป็นสื่อขนาดใหญ่ที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่ายังคงอยู่ในชีวิตประจำวันของใครหลายๆ คนและยังคงสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกเพศทุกวัย แม้ว่าสมัยนี้ความนิยมของสื่อโทรทัศน์จะลดลง แต่สื่อโทรทัศน์ก็ยังคงพยายามปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ เช่น การเพิ่มช่วง Tie in สินค้า, ช่วงขายตรงที่ปิดการขายกันได้อย่างรวดเร็ว เป็นต้น

3. ป้ายโฆษณา

ป้ายโฆษณาคือป้ายโฆษณากลางแจ้งและ กระดานข่าว หรือที่เรียกว่าสื่อนอกบ้าน เมื่อเทียบกับสื่ออื่นๆ เช่น นิตยสารและ โฆษณาทางทีวี ป้ายโฆษณาที่หลากหลายสามารถทำให้เห็นสังเกตได้ง่ายตามถนนหนทางในชีวิตประจำวัน

ป้ายโฆษณาเป็นสื่อประเภทหนึ่งที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้า หรือการแนะนำให้คนอื่นรู้จักสินค้า ผ่านรูปภาพ ถ้อยคำที่สั้น กระชับ โดดเด่น ไว้สำหรับเผยแพร่ในที่สาธารณะ การทำป้ายโฆษณามี Traffic ต่อวันเป็นจำนวนมาก อย่างเช่น ป้ายโฆษณาบน BTS, ป้ายโฆษณาบนทางด่วน (Bill Board), ป้ายโฆษณาตามตึกต่างๆ กลางใจเมือง

3.1 ป้ายโฆษณาในร้านค้าหรือห้างสรรพสินค้า

ป้ายโฆษณาลักษณะนี้คล้ายกับการโปรโมทสินค้า ณ จุดขาย เช่น ป้ายโฆษณาบนชั้นจำหน่ายสินค้า, ป้ายโฆษณาตามทางเดินในห้าง

3.2 ป้ายโฆษณาเคลื่อนที่

หลายๆ คนเคยเห็นรถประจำทางหรือรถประชามสัมพันธ์ต่างๆ ที่มีการโปรโมทผลิตภัณฑ์และกิจกรรมต่างๆ ตามเส้นทาง Office Building หรือสถานที่ชุมชนที่มีคนจำนวนมาก

4. วิทยุ

โฆษณาทางวิทยุเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจและแบรนด์ใหญ่ๆ ยังคงใช้เสมอมา โฆษณาทางวิทยุเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่เหมาะกับผลิตภัณฑ์ที่มีสโลแกนชัดเจนทำให้คนจดจำภาพลักษณ์และสโลแกนได้ง่าย

จุดแข็งของการโฆษณาทางวิทยุคือ สามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้ทุกรุ่น ทุกวัยโดยแม้กระทั้งโซนออฟฟิสต่างก็เปิดฟังเพลินๆ ระหว่างวันทำงาน และเนื่องจากมีสถานีวิทยุในแต่ละภาค จึงกล่าวได้ว่าเหมาะที่จะเป็นวิธีการส่งเสริมบริษัทในชุมชนด้วย

5. โรงภาพยนตร์

โฆษณาในโรงภาพยนตร์คือ Platform ขายเวลาแอร์ไทม์ในโรงภาพยนตร์ก่อนหนังฉาย ซึ่งสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทุกเพศทุกวัยและไม่มีใครสามรถกด skip หรือเปลี่ยนช่องได้ ทำให้คนดูชมโฆษณาของแบรนด์ต่างๆ ได้ตั้งแต่ต้นจนจบ

ทำไมต้องทำ Offline Advertising ?

เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารการตลาดโดยเฉพาะ

เพื่อเข้าถึงผู้ชมได้จำนวนมากขึ้น

ง่ายต่อการโฆษณาโดยกำหนดเป้าหมายไปยังพื้นที่และภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจง

รับประกันการเปิดรับ

เพิ่มการรับรู้แบรนด์และรู้จักผลิตภัณฑ์มากขึ้น

การใช้โฆษณาออฟไลน์และการโฆษณาออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น!
เพียงแค่คุณแจ้งวัตถุประสงค์ของคุณกับเรา แล้วเราจะวางแผนและนำเสนอทางออกที่ดีที่สุด

ทำไมต้องเลือก
ไอคอม อเวนิว?

เราคือเอเจนซี่ด้านการตลาดดิจิทัลแห่งแรก ที่มุ่งเน้นลูกค้าและขับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์ในภูมิภาคเอเชีย

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีไม่ว่าจะเป็นในด้านการตลาดดิจิทัล เรามีความรู้ในด้านโฆษณาออฟไลน์ต่างๆ รวมถึงโฆษณาออนไลน์ เช่น Google Ads, Facebook, Instagram ฯลฯ สำหรับลูกค้า B2C และ B2B ทีมงานด้านการโฆษณาโดยเฉพาะได้รับมอบหมายให้ดูแลลูกค้าแต่ละรายเพื่อจัดเตรียมระบบสนับสนุนที่ครบถ้วนซึ่งสามารถตอบสนองต่อการได้ตลอดเวลา

เพิ่มประสิทธิภาพ

ไม่เพียงแค่ใช้โฆษณาและดำเนินการให้เสร็จสิ้น เราจะรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพและใช้ PDCA เพื่อปรับกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลโดยรวมให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ ROI ที่มีผลลัพธ์สูงสุด

ทีมงานดูแลการตลาด

ICOMM AVENU เชื่อว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะเสนอและใช้มาตรการตามความเข้าใจเดียวกันกับที่ลูกค้ากำลังเผชิญอยู่ แม้ว่าคุณจะปรับปรุงจำนวนผู้เยี่ยมชมร้านค้าด้วยโฆษณาออฟไลน์หรือการเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยโฆษณาออนไลน์ แต่จะประหยัดค่าใช้จ่ายน้อยลงหากลูกค้าที่เข้าชมเว็บไซต์ของคุณไม่พบข้อมูลที่กำลังมองหา เราจะแนะนำและเสนอการปรับปรุงการตลาดดิจิทัลโดยรวม รวมถึงการปรับปรุงเว็บไซต์ ไม่ใช่แค่โฆษณาออฟไลน์/ออนไลน์เท่านั้น