ผลงานของเรา

We introduce some of the projects we have supported.

Implementing the first phase of customer data collection environment development and website development.
Awareness and sales promotion using Thailand general consumers’ review.
Digital customer contact development using Instagram marketing called “visumo”
Creating and publishing content on the official website of JNTO
Digital customer contact development using Instagram marketing called “visumo”
เราได้เริ่มการจัดการ Facebook สำหรับหน้า Facebook ของ Capital Capital Leasing
เราได้เริ่มการจัดการ Facebook สำหรับหน้า LAWSON 108 Facebook
เก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าภายในเว็บของบริษัทและสร้างความภักดีต่อแบรนด์
เว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อสื่อสารกับผู้บริโภคมากขึ้น