ภาพรวมโครงการ

ลูกค้า : Canon Marketing Malaysia

บริการ : การจัดการด้าน CRM

เพื่อที่จะใช้ข้อมูลลูกค้าในการวางแผนกลยุทธ์การขายและแคมเปญข้อมูลลูกค้าที่มีอยู่จะนำมารวมกันและสร้างทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้าเพื่อเพิ่มข้อมูลลูกค้า

ความเป็นมาโครงการ

การเติบโตที่ช้าลงในการลงทะเบียนสำหรับการรับประกันออนไลน์

แคนนอนมาร์เก็ตติ้งมาเลเซีย ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์รับประกันสินค้าสำหรับผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ โดยการลงทะเบียนข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า การรับประกันผลิตภัณฑ์จะขยายออกไป แต่จำนวนการลงทะเบียนนั้นค่อนข้างซบเซา

ข้อมูลลูกค้าที่ไม่ได้ใช้

นอกเหนือจากข้อมูลของเว็บไซต์รับประกันสินค้าแล้วมีข้อมูลลูกค้าประเภทต่างๆ เช่น ข้อมูลของแคมเปญ ข้อมูลในร้าน ฯลฯ ข้อมูลเหล่านี้กระจายอยู่ภายในบริษัทและไม่ค่อยมีการใช้งาน

งานของเราและผลงาน

การสร้างทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้าในโปรแกรม “Your Life with Canon”

เราอยู่ในความดูแลของการวางแผนและการสร้างทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้า “Your Life with Canon” เมื่อลงทะเบียนข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าที่ซื้อแล้ว สมาชิกจะได้รับสิทธิพิเศษ ไม่เพียง แต่จะขยายระยะเวลาการรับประกันผลิตภัณฑ์ แต่ยังได้รับเนื้อหาพิเศษอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีการเก็บข้อมูลลูกค้าที่กระจัดกระจายรวมไว้ในฐานข้อมูล Canon ที่เดียว จากโปรแกรมที่สร้างขึ้น ทำให้จำนวนการจดทะเบียนสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเกินกว่าที่คาดไว้ ปัจจุบันเราสนับสนุนการบำรุงรักษาระบบ

การจัดการ CRM

วิธีการสื่อสารก่อนหน้านี้จากแบรนด์หนึ่งไปยังผู้ใช้ปลายทาง ถูกจำกัดเพียงวิธีที่กำหนดเป้าหมายเป็นกลุ่ม เช่น โฆษณา การโพสต์เนื้อหาใน SNS เป็นต้น

“Your Life with Canon”  มีการจัดแดชบอร์ดและระบบอีเมลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า และสื่อสารกับผู้ใช้ปลายทาง ด้วยการใช้ฟังก์ชันดังกล่าว แบรนด์สามารถเรียกใช้ระบบ CRM ที่มีประสิทธิภาพ เช่น การแบ่งกลุ่มลูกค้า ส่งข้อความไปยังกลุ่มแต่ละกลุ่ม ฯลฯ