บทความ

ธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับ Data Analytics และลงทุนในเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูล จะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จและเติบโตได้มากกว่าธุรกิจที่ให้ความสำคัญน้อย
Data Collection เป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่งของกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลดิบที่ดีและมีคุณภาพจะทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การติดตั้ง event tracking ใน GA4 นั้นจะต้องใช้ Google Tag Manager (GTM) เพื่อสร้าง event และเชื่อมต่อกับ GA4 ได้อย่างถูกต้อง
GA4 หรือ Google Analytics 4 เป็นเครื่องมือวัดและวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่มีความสามารถและประโยชน์มากมาย
GCP (Google Cloud Platform) พื้นที่คลาวด์ที่ให้บริการโซลูชันการคำนวณและการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ โดยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีความน่าเชื่อถือ
การเติบโตของธุรกิจออนไลน์ในประเทศไทย โดยเฉพาะการซื้อขายสินค้าออนไลน์มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา ภายในปี 2023 นี้ คาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆ