Campaign Management

Marketing Campaign คือ การวางกลยุทธ์ที่ทำให้นำไปสู่เป้าหมายได้เร็วขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจต่างๆ เช่น การสร้างการรับรู้ (Awareness), การสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement) แต่การทำแคมเปญก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเราต้องวางกลยุทธ์ของแคมเปญให้ดีและวางเป้าหมายอย่างชัดเจน ในเวลานี้จำนวนแพลตฟอร์มที่สามารถเข้าถึงและเป็นช่องทางติดต่อกับผู้บริโภคมีมากขึ้น เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และสื่อออนไลน์อื่นๆ ซึ่งไอคอมที่พร้อมดูแลให้ได้ในทุกขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

การเพิ่มการรับรู้ให้กับแบรนด์ เพิ่มมูลค่าประสบการณ์กับผู้ใช้ และสร้างแคมเปญเพื่อกระตุ้นแรงจูงใจในการซื้อเป็นมาตรการที่สำคัญในการตลาดการขาย เวลานี้จำนวนแพลตฟอร์มที่สามารถเข้าถึง และใช้เป็นช่องทางติดต่อกับผู้บริโภคได้เพิ่มขึ้น ได้เวลาแล้วที่จะต้องเริ่มทำแคมเปญที่รวมกลุ่มสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย และสื่อออนไลน์อื่นๆ ICOMM AVENU พร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เริ่มตั้งแต่จากการวางแผน การผลิต และการจัดการจริง

4 องค์ประกอบในการทำ Campaign Marketing

1. Campaign Goal
เป้าหมายแคมเปญที่ชัดเจน

เป็นขั้นของการค้นหาจุดประสงค์ว่าเราต้องการทำอะไร เพื่อเป้าหมายใด วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของลูกค้ากับแบรนด์และต้องการขยับความสัมพันธ์ให้ไปอยู่ขั้นตอนไหน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเรา เราเริ่มจากการวิเคราะห์ผู้เข้าร่วมที่มีโอกาสเป็นลูกค้า และวางแผนลงในแพลตฟอร์มที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถเข้าถึงพวกเขาได้ เราสามารถเข้าหากลุ่มเป้าหมายได้หลายวิธี เช่นในช่องทาง ออฟไลน์ เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ เว็บไซต์ หรือม้กระทั้งโซเชียลมีเดีย เราจะเสนอแคมเปญที่ตระหนักถึงวัตถุประสงค์ โดยเฉพาะของบริษัทเพื่อส่งเสริมการขาย

2. Content Needed
รูปแบบการวางคอนเทนท์ที่เหมาะสม

เป็นการวางรูปการสื่อสารให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ประเภทของคอนเทนท์ในแต่ละขั้นตอน รูปแบบการจัดวางเนื้อหาที่เหมาะสมคือการวางแนวของการสื่อสารเพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม ขณะนี้สื่อมีความหลากหลายและ ช่องทางการติดต่อกับผู้บริโภคมีเพิ่มขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องใช้มาตรการตามวัตถุประสงค์ในสื่อต่างๆ ที่เขากำหนด เราจะดำเนินการทุกวิถีทางตั้งแต่การวัดจริง เช่น การใช้เครื่องมือทางการตลาด และการดำเนินกิจกรรมไปจนถึงการวัดผลทางดิจิทัล เช่น เว็บไซต์แคมเปญ โฆษณาดิจิทัล รวมถึง Social Media

3. Traffic Source
แหล่งผู้คนที่ต้องการเข้าถึง

มีหลายช่องทางที่แบรนด์สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ เราจะวางแผนเส้นทางที่มีประสิทธิภาพเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่เหมาะสม คือแหล่งที่มาของผู้เข้าชมที่มาแบบ Organic Source และ Paid Source หากเป็นช่องทางออนไลน์ก็จะ คลิ๊กมาจากทาง Social media, Email, Banner ในเว็บไซต์ หรือช่องทางการค้นหาบน Google แต่ถ้าเป็น แคมเปญออฟไลน์ก็จะมาจาก ป้ายโฆษณา, โทรทัศน์, วิทยุ เป็นต้น

4. Call to action
สัญลักษณ์สร้างแรงกระตุ้น

เป็นการใช้ถ้อยคำในการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม เช่น ดาวน์โหลดเอกสารฟรี, Subscribe เป็นต้น

กิจกรรมหรือแคมเปญที่ต้องการความกระตือรือร้นของกลุ่มลูกเพจ ไม่เพียงแต่มีประสิทธิภาพในการได้รับการยอมรับและเข้าใจผลิตภัณฑ์อย่างลึกซึ้ง แต่ยังนำไปสู่การปรับปรุงความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ผ่านประสบการณ์การมีการตอบโต้ตอบระหว่างผู้ใช้หลักและผู้ใช้ใหม่ การดึงดูดผู้เข้าร่วมให้เข้าร่วมแคมเปญหรือกิจกรรมจำเป็นต้องมีการวางแผนวิธีใช้คำเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม เช่น ดาวน์โหลดเอกสารฟรี สมัครสมาชิก ฯลฯ เราให้การสนับสนุนแบบครบวงจรตั้งแต่การออกแบบจนถึงการผลิต โครงสร้าง และการใช้งานตามได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

คุณเคยมีปัญหาเหล่านี้หรือไม่?

อยากสร้างแคมเปญแต่ขาดทีมช่วยดูแล

ต้องการเพิ่มจำนวนผู้ติดตามในบัญชีโซเชียลมีเดีย และต้องการเพิ่มการมีส่วนร่วมกับผู้ติดตามแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร?

งบประมาณจำกัดและไม่มีประสบการณ์ด้านโซเชียลเลย

ไม่ว่าจะเป็นแคมเปญใดๆ ก็ตามจะไม่สามารถเป็นกิจกรรมทางการตลาดโดยสมบูรณ์ได้ โดยเว้นแต่ว่าจะได้รับการออกแบบตามกลไกที่สามารถสร้างผลลัพธ์จากขั้นตอนการวางแผนได้ จากประสบการณ์อันยาวนานของเรา ICOMM AVENU ได้จัดทำมาตรการทางการตลาดที่สามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ได้ดังนี้

บริการแคมเปญการตลาดจาก ICOMM AVENU

1. เราจัดทำกลยุทธ์แคมเปญการตลาดที่มีประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์

เพิ่มการรับรู้
เราจะสร้างความสนใจของผู้ใช้ต่อผลิตภัณฑ์และผลประโยชน์ของผู้ใช้ เช่น รางวัล แคมเปญข้อเสนอพิเศษ และออกแบบเนื้อหาที่ตระหนักถึงผลิตภัณฑ์ในกระบวนการเข้าร่วมแคมเปญ จากนั้น โดยผู้ใช้ที่เข้าร่วมแคมเปญ เราจะเพิ่มการรับรู้ถึงแคมเปญ ผลิตภัณฑ์ และแบรนด์

การส่งเสริมการขาย
จำนวนผู้ติดตามจะเพิ่มขึ้นโดยทำให้เงื่อนไขในการเข้าร่วมแคมเปญ “ชอบ” บัญชีโซเชียลมีเดียหรือ “ลงทะเบียน” ในฐานะสมาชิกบนเว็บไซต์ ฯลฯ เรามีกรณีศึกษาที่มีผู้ติดตาม / ผู้ลงทะเบียนใหม่หลายพันคนใน เดือนโดยเรียกใช้แคมเปญ

การส่งเสริมการขาย
เราสามารถเข้าถึงผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าได้โดยการแบ่งกลุ่ม เช่น ลูกค้าที่แสดงความสนใจในผลิตภัณฑ์หรือบริการ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทและหน้าติดต่อเรา ซึ่งมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นผู้ซื้อในอนาคต

โฆษณาออนไลน์
ในการสร้างแคมเปญให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยการร่วมดำเนินการร่วมกับการโฆษณาออนไลน์ เป็นวิธีที่มีเหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพของต้นทุนการโฆษณา เราจะเสนอแพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์ที่เหมาะสมกับแต่ละแคมเปญ แต่ทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับแคมเปญนั้นๆ ด้วย

2. จัดหาธุรกิจทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับแคมเปญ

ICOMM AVENU สามารถจัดแคมเปญที่ให้ธุรกิจของคุณได้อย่างเหมาะสมและพร้อมแนะนำบริการของเราด้วยรูปแบบที่ครบวงจร โดยที่คุณไม่ต้องเหนื่อยเรียนรู้ด้วยตนเอง

3. การวางแผนเรื่องราวและการจัดโครงสร้างเพื่อให้อัตราตีกลับต่ำลงและอัตรา Conversion สูงขึ้น

การสร้างโอกาสในการขายในแคมเปญต้องมีโครงสร้างที่ชัดเจนในขั้นตอนการทำงาน
ปัจจัยสำคัญในการเปลี่ยนใจให้เชื่อมั่นคือการอ่านจิตใจของผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง

4. ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการของคุณ

ผลลัพธ์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเอเจนซี่ที่ดูแลแคมเปญของคุณมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ ICOMM AVENU จะศึกษาผลิตภัณฑ์และบริการของคุณเพื่อให้มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ซึ่งทำให้สามารถดึงเอาความน่าดึงดูดใจออกมาและชี้แจงจุดแข็งโดยปราศจากความคลาดเคลื่อนในงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ จากประสบการณ์ของเราในอุตสาหกรรมต่างๆ เราสามารถตอบสนองต่อโครงการในอุตสาหกรรมต่างๆ ผ่านการรับฟังความคิดเห็นและการวิจัยเชิงลึก

Online Campaign

 • การวางกลยุทธ์ และกลุ่มเป้าหมาย
 • เสนอไอเดียแคมเปญและดีไซน์
 • การสร้าง Campaign page บนเว็บไซต์ (ขึ้นอยู่กับแต่ละโปรเจ็ค)
 • การเก็บข้อมูลของ user ที่เข้าร่วมแคมเปญ (ขึ้นอยู่กับแต่ละโปรเจ็ค)
 • การคัดเลือกและประกาศผลผู้ชนะ
 • มอบของรางวัล (แล้วแต่กิจกรรม)
 • มีรายงานผลหลังโปรเจ็คจบ

Offline Campaign

 • การวางกลยุทธ์และกลุ่มเป้าหมาย
 • เสนอไอเดียและดีไซน์
 • การจัดหาพื้นที่กิจกรรมและจัดตั้งบูธพร้อมทั้งดูแลกิจกรรมหน้างาน
 • การสำรวจหรือการจัดทำแบบสอบถาม ณ ไซต์งาน (ขึ้นอยู่กับแต่ละกิจกรรม)
 • การคัดเลือกและประกาศผลผู้ชนะ
 • มอบของรางวัล (ขึ้นอยู่กับแต่ละกิจกรรม)
 • มีรายงานผลหลังโปรเจ็คจบ

ทำไมต้องเลือก
ไอคอม อเวนิว?

เราคือเอเจนซี่ด้านการตลาดดิจิทัลแห่งแรก ที่มุ่งเน้นลูกค้าและขับเคลื่อนด้วยผลลัพธ์ในภูมิภาคเอเชีย

Marketing Support

ไอคอมมีประสบการณ์ ด้านการตลาดมากกว่า 20 ปี เราพร้อมดูแลทั้งแคมเปญ ออนไลน์และแคมเปญให้เกิด ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม

Cost Effective

เราดูแลควบคุมงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้าง คุ้มค่าในการทำแคมเปญ

Lower Cost

ติดตามงานและอัพเดทงาน อย่างสม่ำเสมอ และมีรายงาน ผลเมื่อจบแคมเปญ