ในปี พ.ศ. 2567 ตลาดดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งในประเทศไทยน่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในกลยุทธ์การตลาดของแบรนด์และธุรกิจต่างๆ โดยมีแนวโน้มสำคัญที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ดังนี้

1. การเติบโตของสื่อโซเชียลมีเดียและการทำการตลาดบนแพลตฟอร์มเหล่านี้ เช่น Facebook, Instagram, TikTok, YouTube ซึ่งผู้บริโภคใช้เวลาอยู่บนโซเชียลมีเดียมากขึ้น แบรนด์จึงต้องปรับกลยุทธ์เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายบนช่องทางดิจิทัลให้มากขึ้น

2. การขยายตัวของ Influencer Marketing โดยใช้ผู้มีอิทธิพลบนโซเชียลมีเดียในการสร้างการรับรู้และความไว้วางใจให้กับแบรนด์ในกลุ่มเป้าหมาย

3. การทำคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งที่สร้างสรรค์และสอดคล้องกับความต้องการ เพื่อดึงดูดความสนใจและสร้างความผูกพันกับผู้บริโภคบนโลกออนไลน์

4. การลงทุนในการวิเคราะห์ข้อมูลและ Big Data มากขึ้น เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมและความชอบของผู้บริโภค และใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการวางกลยุทธ์ดิจิทัลต่างๆ

5. การทำ Personalized Marketing ที่ส่งข้อความสื่อสารเฉพาะบุคคลตรงกับความสนใจของแต่ละคนมากขึ้น ด้วยเทคโนโลยี Machine Learning และ AI

6. การเติบโตของ Mobile Marketing เนื่องจากคนไทยใช้งานสมาร์ทโฟนและอินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้น การทำการตลาดผ่านแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มบนมือถือจะได้รับความสนใจมากขึ้น

7. การใช้เทคโนโลยี VR/AR หรือเกม ในการสร้างประสบการณ์ที่น่าสนใจและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคมากขึ้น

ทั้งนี้ ต้องติดตามกันต่อไปว่าเทรนด์ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งในอนาคตจะเป็นอย่างไร แต่แน่นอนว่าจะมีส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจและเศรษฐกิจดิจิทัลในไทยต่อไปครับ