บริษัทจำนวนมากขึ้นกำลังเพิ่มการลงทุนในโฆษณาของ Google LINE และ Facebook

ตลาดดิจิทัลกำลังทวีความสำคัญมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อส่งเสริมธุรกิจและบรรลุผลลัพธ์ที่มากขึ้น เราจึงต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับแพลตฟอร์มและกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลล่าสุดที่ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่

มาดูแพลตฟอร์มหลักทางการตลาดดิจิทัลในประเทศไทยในปี 2563

Source:Digital 2020 Thailand (January 2020) v01, DataReportal 

จากแหล่งข้อมูลข้างต้น Facebook (47 ล้าน) เป็นโซเชียลมีเดียที่ใหญ่ที่สุดตามด้วย Instagram (12 ล้าน) และ Twitter (6.55 ล้าน) จากมุมมองการตลาดดิจิทัลเครือข่ายสังคมเช่น Facebook, Instagram และ Twitter มีจุดแข็งที่สามารถกำหนดเป้าหมายผู้บริโภคได้อย่างแม่นยำ

ในจำนวนประมาณ 69 ล้านคนในประเทศไทย
52 ล้านคนใช้อินเทอร์เน็ต ผู้ใช้โซเชียลมีเดียมากกว่า 47 ล้านคนใช้ Facebook ผู้ใช้งานเน็ตในประเทศไทยใช้โซเชียลมีเดียเหล่านี้เฉลี่ย 9 ชั่วโมงต่อวัน สิ่งสำคัญที่จะใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มที่ทำแคมเปญการตลาด ฯลฯ และเข้าหากลุ่มเป้าหมายอย่างแม่นยำ
Facebook ได้กลายเป็นกระแสหลัก  สามารถใช้สำหรับกลยุทธ์ต่าง ๆ เช่นการทำแคมเปญสำหรับแต่ละเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และแบรนด์ของ บริษัท นอกจากนี้เรายังพบว่าโพสต์โดยเฉพาะที่มีเนื้อหาวิดีโอมีอัตราการมีส่วนร่วมสูงสุดของโพสต์ Facebook ทุกประเภท

แอปพลิเคชั่นการสื่อสารที่ได้รับความนิยม LINE มีผู้ใช้ 42 ล้านคนในประเทศไทยซึ่ง 39 ล้านคนใช้งานไทม์ไลน์ สถิติแสดงให้เห็นว่าประมาณ 90% ของผู้ใช้กำลังดูไทม์ไลน์

กุญแจสำคัญคือการเข้าใจกลยุทธ์ของบริษัท อย่างชัดเจนว่าแพลตฟอร์มใดเป็นที่ต้องการสำหรับเป้าหมายและรู้ว่าสื่อใดที่จะใช้เพื่อให้บรรลุยอดขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ติดต่อเราได้ หากท่านต้องการขยายธุรกิจในประเทศไทย เราจะวางแผนการตลาดเพื่อให้ทุกบริษ้ทบรรลุเป้าหมาย