ภาพรวมโครงการ

ลูกค้า  :   Mitsubishi Pencil (Thailand)
บริการ  :   บริการด้านการตลาดดิจิทัล O2O (online to offline)

เราสนับสนุนการประกวดออนไลน์เพื่อคัดเลือก uni’s brand ambassador ซึ่งจะสนับสนุนการเผยแพร่แบรนด์ uni ให้กับเยาวชนในประเทศไทย การประกวดครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเป้าไปที่การเลือก uni’s brand ambassador เท่านั้น แต่ยังเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์ของ uni และเป็นเลือกในการซื้อของผลิตภัณฑ์ uni ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม O2O (ออนไลน์เพื่อออฟไลน์)

ความเป็นมาโครงการ

เผยแพร่แบรนด์ uni ให้กับนักเรียนไทย

“uni” เป็นแบรนด์เครื่องเขียนของญี่ปุ่นที่ผลิตโดย Mitsubishi Pencil Co., Ltd  แบรนด์และผลิตภัณฑ์ของบริษัท เช่น POSCA, Jetstream ฯลฯ มีการตอบรับจากผู้ใช้หลากหลายอายุในญี่ปุ่นและภูมิภาคอื่นๆ สูง เช่นยุโรป ฯลฯ Mitsubishi Pencil (Thailand) Co.,Ltd. เป็นบริษัทย่อยในประเทศไทยที่มีประวัติความเป็นมายังไม่นาน นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2544 โดยมีการรับรู้ถึงตราสินค้าในประเทศไทยต่ำเนื่องจาก บริษัทมีประวัติความเป็นมายังไม่มากเมื่อเทียบกับแบรนด์เครื่องเขียนอื่นๆ

ลูกค้าเป้าหมายในประเทศไทย คือ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษามหาวิทยาลัย และการแข่งขันระหว่างแบรนด์เครื่องเขียนมีความรุนแรงมากจนเป็นคู่แข่งกับแบรนด์ในประเทศญี่ปุ่น ยุโรป จีน และสินค้าแบรนด์ไทย

ความจำเป็นของ uni’s brand ambassador

uni ได้ดำเนินการตลาดดิจิทัลโดยใช้วิธีการหลายอย่างเช่นเว็บไซต์ SNS (social media) โฆษณาออนไลน์ ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในการทำตลาดแบบออฟไลน์ เช่น การจัดกิจกรรวมส่งเสริมการตลาดในร้านค้า และร่วมจัด exhibitions ต่างๆ ด้วย

อย่างไรก็ตามเนื้อหาในกิจกรรมการตลาด จะเน้นถึงการทำงานของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นจุดที่แตกต่างกับแบรนด์อื่นๆ และมีแนวโน้มที่จะสื่อสารไปยังลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเพียงอย่างเดียว

ดังนั้นจึงมีการคัดเลือกตัวแทนเพื่อเป็นตัวแทนแบรนด์ uni สำหรับสื่อสารข้อความต่างๆ เกี่ยวกับแบรนด์ หรือผลิตภัณฑ์ โดยเป็นการเชื่อมโยงกิจกรรมทางการตลาด ทำให้การสื่อสารไปยังกลุ่มที่ใช้ผลิตภัณฑ์และ กลุ่มเป้าหมาย ไม่เป็นเชิงพาณิชย์มากเกินไป และสามารถเพิ่มยอดของ uni Fanpage ได้ด้วย

งานของเรา

สนับสนุนการประกวด uni’s brand ambassador โดยรวมรวมถึงการวางแผน การประกวด และการทำงานร่วมกับ Mitsubishi Pencil (Thailand) Co.,Ltd.

1. วางแผนการประกวด

การออกแบบ โครงสร้าง กฎ กติกา ขั้นตอนการเข้าประกวด ข้อกำหนดและเงื่อนไข ผลตอบแทน ฯลฯ

2. สร้างเว็บไซต์พิเศษสำหรับการประกวด

สร้างเว็บไซต์การประกวด ซึ่งรองรับการรับสมัคร แสดงรายชื่อผู้สมัครสามารถ สามารถลงคะแนนให้ผู้ที่ชื่นชอบได้

3. ดำเนินการประกวด

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับผู้สมัคร ติดต่อสื่อสารกับผู้สมัคร การจัดให้มีการสัมภาษณ์ของผู้สมัคร ประกาศผลผู้ชนะ ฯลฯ

4. การโฆษณาออนไลน์

การวางแผนและการดำเนินการโฆษณาออนไลน์เพื่อส่งเสริมในการประกวด

ผลการประกวด

มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันประมาณ 260 คนในช่วง 4 สัปดาห์ มีหลายคนที่ผู้ติดตามหลายพันคนใน SNS (social media) ในหมู่ผู้สมัคร

นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นที่ช่วยให้ผู้ใช้ทั่วไป (ไม่ใช่ผู้สมัคร) สามารถลงคะแนนให้ผู้สมัครที่ชื่นชอบในการประกวด และมีคะแนนโหวตประมาณ 50,000 คะแนน ซึ่งจำนวนผู้สมัครและคะแนนเสียงมากเกินคาด

ผลจากกิจกรรมการตลาดที่สม่ำเสมอเหล่านี้ ทำให้ทั้งการรับรู้แบรนด์ uni และจำนวนยอดขายมีการเติบโต และ uni มุ่งมั่นที่จะเติบโตด้วยกลยุทธ์การตลาดเพิ่มเติมโดยใช้ uni’s brand ambassador

 

เว็บไซต์สำหรับการประกวด (ไทย)

ภาพการสัมภาษณ์ครั้งสุดท้าย (Thai)

ประกาศผลผู้ชนะ uni’s brand ambassador (Thai)

เว็บไซต์หลัก ของ Mitsubishi Pencil (Thailand)

เฟสบุ๊คแฟนเพจ ของ Mitsubishi Pencil (Thailand)