เครื่องมือการตลาดดิจิทัล

เรากำลังจัดหาเครื่องมือเพื่อปรับปรุงผลการตลาดดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Cart Recovery

It is called “Cart Abandonment” that a user leaves an online shopping site without buying the products in the cart. The average of Abandoned Cart Rate is around 70% in the world. Cart Recovery brings cart abandoned users to your website to continue shopping easily.


MARS FINDER

MARS FINDER เป็นเครื่องมือค้นหาภายในเว็บไซต์ที่มีประโยชน์มากมายสำหรับทั้งผู้ใช้และผู้ดูแลเว็บ


VISUMO

เป็นเครื่องมือที่สามารถนำ รูปภาพ วีดิโอ จาก Instagram ของผู้ใช้มาไว้บนเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดายและสามารถเชื่อมโยง รูปภาพ วิดิโอ กับผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อเพิ่มยอดขายได้อีกด้วย