การสัมมนาครั้งนี้สิ้นสุดลงแล้ว ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วม
การสัมมนาด้านการตลาดดิจิทัล
เคล็ดลับการใช้ข้อมูลสำหรับการตลาดดิจิทัล
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ธุรกิจทั้ง B2C และ B2B หลายรายเริ่มใช้ข้อมูลเพื่อปรับปรุงธุรกิจของตน มี "ข้อมูล" หลายประเภทเช่น ข้อมูลการขาย ข้อมูลการเข้าเว็บ ข้อมูลลูกค้า การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฯลฯ และวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลก็มีความหลากหลาย เช่น การเพิ่มยอดขาย การปรับปรุง ROI ของแคมเปญ การสร้างกลุ่มลูกค้าที่สนใจสินค้าของเราแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อ (ลูกค้าที่คาดหวัง) เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางธุรกิจและรูปแบบธุรกิจ แต่จุดสำคัญคือการตัดสินใจบนพื้นฐาน "ข้อเท็จจริง" ไม่ใช่แค่ "ความรู้สึก" และ "ประสบการณ์" เท่านั้น

ในการสร้างกลยุทธ์สำหรับการใช้ข้อมูล จำเป็นที่จะต้องสามารถจินตนาการว่าต้องการข้อมูลประเภทใด วิธีการใช้ข้อมูลเหล่านี้ และผลประโยชน์ที่จะได้รับ (วัตถุประสงค์)

ในงานสัมมนาครั้งนี้ เราจะแสดงวิธีการใช้ข้อมูลเพื่อการตลาด ของบริษัทบางแห่ง ที่ทำธุรกิจการตลาดดิจิตอลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศญี่ปุ่น

การสัมมนาครั้งนี้เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่...

 • ต้องการสร้างกลยุทธ์สำหรับการตลาดดิจิทัล
 • มีข้อมูลของลูกค้า แต่ไม่ทราบวิธีใช้ข้อมูลดังกล่าวในการทำการตลาด
 • สนใจในด้านฐานข้อมูลทางการตลาดและต้องการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรโดยการใช้ฐานข้อมูลในการทำการตลาด

รายละเอียดงานสัมมนา

13:00-13:30 น. ลงทะเบียน

13:30-14:00 น. ช่วงที่ 1

ความสำคัญของ CRM, Digital marketing และ Content Marketing Canvas

Content Marketing คือ การทำการตลาดผ่านเนื้อหา มีการวางกลยุทธื วางแผน เพื่อให้เนื้อหานั้นๆ โดนใจ และตรงใจกลุ่มเป้าหมาย และการที่จะตรงใจกับกลุ่มเป้าหมายได้นั้น ข้อมูลของลูกค้าจึงมีความสำคัญ ซึ่งเราต้องเข้าใจว่ากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจะสื่อสาร คือใคร ทำไมจึงเป็นกลุ่มนี้ ขอบอะไร อยู๋ที่ไหน เวลาอะไร ทำกิจกรรมอะไรบ้าง เป็นต้น

การทำข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ จะทำให้เรามองภาพได้กว้างขึ้น รอบคอบขึ้น และสื่อสารได้ตรงกลุ่มมากขึ้น

Digital Marketing Advisor of iClick co.,Ltd.
คุณพัฒนพล นิ่มศรีนวล


14:00-15:00 น. ช่วงที่ 2

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ CRM / แนวโน้มใหม่ของ CRM โดยใช้ AI เชิงลึก
(เนื้อหาช่วงต้น)

การแข่งขันระหว่าง บริษัท เพื่อที่จะเพิ่มยอดขาย กำลังทวีความรุนแรงขึ้นในประเทศไทย สิ่งสำคัญคือการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิมเพื่อเพิ่ม LTV (คุณค่าของลูกค้าตลอดช่วงที่อยู่กับบริษัท: ประโยชน์ที่ลูกค้านำมาสู่ บริษัท ตลอดช่วงที่อยู่กับบริษัท) เราจะแนะนำว่า CRM คืออะไร ภาพรวมและกระบวนการเป็นอย่างไร

 • CRM คืออะไร?
 • กระบวนการของ CRM

icomm avenu group
CEO Mr. Jun Yamamori


(เนื้อหาที่ 2)

ในหลายปีที่ผ่านมา มีการใช้ AI (การใช้ปัญญาประดิษฐ์) เป็นจำนวนมากสำหรับธุรกิจด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การจดจำภาพ การวิเคราะห์ข้อความ การจำเสียงพูด ฯลฯ แต่ AI สามารถใช้ใน CRM ได้ ซึ่งครั้งนี้เราจะเน้นเรื่อง DL (การเรียนรู้เชิงลึก : Deep Learning) ของ AI เราจะแนะนำกรณีศึกษาล่าสุดของ AI ที่สนับสนุนการทำงานของ CRM

 • การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) คืออะไร?
 • การจัดประเภท AI โดยแบ่งตามชนิด
 • กรณีศึกษาของ AI ที่สนับสนุนการทำงานของ CRM

e-Agency, Inc
Director Mr. Ryuji Noguchi


15:00-15:20 น. Coffee break

15:20-16:00 น. ช่วงที่ 3

แนวโน้มล่าสุดของการตลาดดิจิทัลด้วย AI และบันทึกการค้นหาไซต์

ตอนนี้คนจำนวนมากสนใจเกี่ยวกับเรื่อง Artificial Intelligence (AI) เนื่องจาก AI เข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากในหลายๆ ธุรกิจเเละอุตสาหกรรม เช่น รถยนตร์ที่ขับขี่โดยอัตโนมัติ หุ่นยนต์มนุษย์ เป็นต้น แต่ในปัจจุบัน บทบาทของ AI สำหรับการตลาดดิจิทัล การบันทึกและการค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์ มีความสำคัญมากขึ้นเนื่องจากเราสามารถทราบความต้องการของผู้ใช้และจุดที่ต้องปรับปรุงสำหรับเว็บไซต์ โดยตรวจสอบจากการบันทึกการค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์ ในงานสัมมนาครั้งนี้เราจะแนะนำเกี่ยวกับแนวโน้มการตลาดดิจิทัลล่าสุดและกรณีศึกษาของทั้ง B2B และ B2C

 • กรณีศึกษาเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล ด้วยการใช้ AI และการบันทึกการค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์ : กรณีตัวอย่างของบริษัทรถยนต์ขนาดใหญ่
 • กรณีศึกษาเกี่ยวกับระบบการตลาดอัตโนมัติ ด้วยการใช้เครื่องมือ CRM และ BI (Business Intelligence) : กรณีตัวอย่างของ บริษัท อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่

MARS FLAG Corporation
CEO Mr. Shinya Takei


16:00 น. Q and A


วิทยากร

Digital Marketing Advisor of iClick co.,Ltd.

คุณพัฒนพล นิ่มศรีนวล

จากประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการตลาดและสื่อออนไลน์มามากกว่า 19 ปี ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Digital Marketing Advisor of iClick co.,Ltd. และ Senior Assistant Vice President, E-Business Technical Departmnet of Finansia Syrus Securities Plc.

icomm avenu group

CEO Mr. Jun Yamamori

หลังจากที่ Mr. Jun เข้าบริหารจัดการสำนักงานเอเจนซี่โฆษณาของญี่ปุ่นในประเทศมาเลเซีย ในฐานะกรรมการผู้จัดการ เขาได้ลาออกจากบริษัทและก่อตั้งกลุ่มบริษัท icomm avenu เพื่อสนับสนุนธุรกิจการตลาดดิจิทัลในประเทศมาเลเซียในปี 2542 และในปี 2544 เขาได้เปิดสาขาในประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการเติบโตของลูกค้าจำนวนมากทั้งในมาเลเซียและไทย

e-Agency Co., Ltd.

Director Mr. Ryuji Noguchi

Ryuji Noguchi ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ของ e-Agency และมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการพัฒนาบริการด้านการตลาดดิจิทัล เขาเชี่ยวชาญทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ Google Analytics 360 และให้คำปรึกษาการเรียนรู้แบบเชิงลึก และเขาได้เขียนหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล เขาเข้าร่วมใน ad:tech tokyo2018 ในฐานะคณะกรรมการที่ปรึกษา

MARS FLAG Corporation

CEO Mr. Shinya Takei

เขาเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นซีอีโอของ MARS FLAG Corporation ประมาณ 25 ปีที่ผ่านมา เขาได้ร่วมงานกับบริษัทด้านไอที "Ray" และทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บไซต์ หลังจากผ่านไปหลายปี เขาเริ่มพัฒนาเว็บไซต์เกี่ยวกับการประมูลกับบริษัทที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น หลังจากนั้นเขาเริ่มต้นบริษัท "MARS FLAG Corporation" ในปี พ.ศ. 2547 และบริษัทมีการเติบโตจนถึงปัจจุบัน


รายละเอียดงานสัมมนา

วันที่
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มิถุนายน 2561 13:30~17:00 (เริ่มลงทะเบียนเวลา 13:00)
จำนวนผู้เข้า
35 คน
ค่าธรรมเนียม
ฟรี
ภาษา
ไทยและอังกฤษ
งานนี้แนะนำสำหรับ
ผู้ที่รับผิดชอบทางด้านการจัดการ / ฝ่ายการตลาด / ฝ่ายขาย / ฝ่ายไอที
สถานที่
Junior Ballroom 1 , floor 3 at Pullman Bangkok Grande Sukhumvit
ที่อยู่
30 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพ 1011
การเดินทาง
เดิน 3 นาที จาก BTS(อโศก) หรือ MRT(สุขุมวิท)
แผนที่


ข้อสังเกต

 • กรุณานำนามบัตรของคุณมาเพื่อลงทะเบียนที่หน้างาน.
 • เนื้อหาในการสัมมนา อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.


ติดต่อ

icomm avenu (Thailand) Co., Ltd.

เบอร์ติดต่อ :02-661-7366-67

อีเมล์ :[email protected] (คุณ ป๊อป)